HERMOD hân hạnh là nhà tài trợ chính - giải bóng đá phường Thụy Phương mở rộng Lần thứ 23 năm 2024. TRANH CUP "THỜI TRANG HERMOD"

Thực hiện kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 05/5/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm quận Bắc Từ Liêm chính thức đi vào hoạt động (01/4/2014 - 01/04/2024); Kế hoạch 89/KH-VHTT&TT ngày 29/01/2024 của UBND quận Bắc Từ Liêm về phát triển công tác văn hóa - thông tin và thể thao quận Bắc Từ Liêm năm 2024. 

 

UBND phường Thuy Phương xây dựng kế hoạch tổ chức giải bóng đá phường Thụy Phương mở rộng lần thứ 23 năm 2024 chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/03/1931 - 26/03/2024); Kỷ niệm 78 năm ngày thể thao Việt Nam (27/03/1946 - 27/03/2024); Chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội chính thức đi vào hoạt động (01/04/2014 - 01/04/2023); Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam Thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2024) và Quốc tế Lao động 01/05, 

cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2024); Kỷ niệm 78 năm ngày thể thao Việt Nam (27/03/1946 - 27/03/2024); Chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội chính thức đi vào hoạt động (01/04/2014 - 01/04/2024); Kỷ niệm 49 năm, ngày giải phóng hoàn toàn miền nam Thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2024) và Quốc tế lao động 01/05. 

2. Tạo không khí vui tươi, xây dựng phong trào TDTT các phường trong quận Bắc Từ Liêm và các đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm ngày càng phát triển sâu rộng bền vững. 

3. Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các phường, các đơn vị, doanh nghiệp tạo nền tảng để đẩy mạnh phong trào luyện tập TDTT nói chung và môn bóng đá nói riêng, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn hóa, văn minh. 

 

II. YÊU CÂU 

-Tổ chức giải bóng đá phường Thụy Phương mở rộng lần thứ 23 năm 2024: Chào mừng kỷ niệm 93 năm, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2024); Kỷ niệm 78 năm ngày thể thao Việt Nam (27/03/1946 - 27/03/2024) Chào mừng kỷ niệm 10 năm, ngày quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội chính thức đi vào hoạt động (01/04/2014 - 01/04/2024); Kỷ niệm 49 năm, ngày giải phóng hoàn toàn miền nam Thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2024 phải thu hút được lực lượng thanh niên địa phương, đặc biệt là cán bộ, công nhân viên chức, lao động và lực lượng vũ trang và các đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. 

- Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy và UBND cùng sự phối hợp với các phường, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp tham gia.

 - Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình tổ chức giải. 

 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TÔ CHỨC. 

1. Thời gian: 

-Thời gian khai mạc: 08h00 ngày 16 tháng 03 năm 2024 (Thứ 7) 

- Thời gian bế mạc: 08h00 ngày 17 tháng 03 năm 2024 (Chủ Nhật) 2.

- Địa điểm : Tại Sân vận động cống Chèm (cống Liên Mạc I).