Hermod hân hạnh được đồng hành cùng Giải bóng đá nữ khối các cơ quan Trung ương năm 2023